PDA

Se full versjon : Campingbil kravene_arkiv_Bernhard
01-09-2009, 23:24
Jeg har fått dette fra Olav:

Engangsavgift - nye regler om krav til campingbiler

Oppdatert: [17.12.2008] Gyldig fra 17.12.2008

Saksnummer: 2008/03164

Skriv ut siden

Fra og med 1. januar 2009 endres den avgiftsmessige definisjonen av campingbiler i Finansdepartementets forskrift om motorvogner 19. mars 2001 § 2-5.
Det vises til tidligere høring med forslag til nye krav til campingbiler med redusert avgift. Forslaget tok sikte på å gi mer utfyllende regler for hvordan campingbiler skal defineres og nærmere krav til slike kjøretøy i avgiftsmessig sammenheng.

På bakgrunn av de kommentarer som kom inn i høringsrunden, har Finansdepartementet med virkning fra 1. januar 2009 vedtatt nye regler om krav til campingbiler.

Departementets forskrift om engangsavgift på motorvogner 19. mars 2001 § 2-5 er gitt følgende ordlyd:

”Campingbil

Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal anses som campingbil, må følgende vilkår være oppfylt:

1. Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning).
2. Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og bord. Utstyret skal være fastmontert.
3. Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter.
4. Klesskapet må ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 45 cm, og høyde 75 cm.
5. Bordet må ha en flate på minst 0, 3 m2 ved normal bruk.
6. Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter.
7. To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm.
8. Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 50 cm lengde.
9. Ett av målekravene som nevnt i punktene 3-7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun et av målene.”Gyldighet: fra 17.12.2008