Eller koble dem sammen; det fins cb med mp3-minnepinneport og lavnivåutgang til stereoen og det fins cb med blåtanntilkobling for telefonprating nesten uten hender ;)

Jørgen

Jeg kjører ett...