Ligger det noe lastsikrings-teori på nett noe sted, tro?

Jeg synes jo jeg kan det, og har jo tungtransportkurs, men fra VSHTK for leenge siden, i bendebjønn-og-kjettingtalje-tiden, så det kunne...