Her er en artikkel om nye tilhengerregler:
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10046609