-67 boble dette.

Slikt kan sikkert kjøre fritt med slike dekk, men sett noe større på en amcar så blir du stoppet med en gang....