Bygg om en dobbel hestehenger. Soveplass i ene båsen. Motorsykkel i den andre.